Facebook

Slide background

Skulderklinikken Viborg ApS

Specialiseret fysioterapeutisk diagnostik & behandling af din skulder

Slide background

Undersøgelse, analyse, behandling & genoptræning

af alle typer skulderproblemer

Slide background

Har du spørgsmål?

Kontakt os i dag og lad os hjælpe

Englevinge (Scapula Alata)

Generelt

Når skulderbladet vinger ud fra kroppen, kalder vi det en englevinge (scapula alata)

Skulderbladet, som jo er armens hængsel til kroppen, styres og stabiliseres af muskler. Det er især en bestemt muskel, m. serratus anterior, som har til opgave at holde skulderbladet ind til kroppen og dreje det den rigtige vej når armen løftes. Hvis denne muskel ikke er i stand til at udvikle tilpas stor kraft til at stabilisere og styre skulderbladet på normal vis, vil denne vingning fremkomme.

Årsagen er en påvirkning af nerven til den omtalte muskel, m. serratus anterior. Årsagerne til påvirkning af denne nerve, n. thoracicus longus, er meget varierende og kan således være forskellige former for traume, eller en spontant opstået betændelsestilstand, en såkaldt neurit.

Efterbehandling

Behandlingen sigter mod at få skulderbladet tilbage på sin rette plads igen. Dette gøres ved hjælp af en bandage kombineret med fysioterapi.

Bandagen, en såkaldt brace, som bandagisten fremstiller, har til opgave at holde skulderbladet ind til kroppen og forhindre at det drejer den forkerte vej. Samtidig trænes musklerne så de på sigt igen bliver i stand til at styre og stabilisere skulderbladet. Fysioterapeuten tilrettelægger træningen ud fra en nøje analyse af den enkelte patients muskelbalance omkring skulderen.

Pga nervens helingstid, kan behandlingen tage lang tid, dvs fra 3 mdr. til 2 år. Gennemsnitlig tager en behandling 11 måneder. Resultatet afhænger af hvor godt nerven kommer sig, men langt de fleste får en velfungende skulder igen.